మను చిత్రం రివ్యూ …

యువ దర్శకుడు, మరియు కథా రచయిత నరేష్ గొళ్లపల్లి మనుచిత్రం గురించి తన మాటల్లో…. చాలా రోజుల తర్వాత సినిమా రివ్యూ రాస్తున్న…అంటున్న యువ దర్శకుడు నరేష్. నేను సినిమా రివ్యూ ఇంక వద్దులే సినిమాల...