గినియాలో భారీ భూకంపం…!

దాచిన చిత్రం సిడ్నీ / పపువా ఐలాండ్ :  న్యూబ్రిటన్ ఐస్‌లాండ్ పపువా న్యూగినియాలో గురువారం భారీ భూకంపం వచ్చింది. రిక్టర్ స్కేల్ పైన 7గా నమోదయింది. భారీ భూకంపంతో పాటు వాతావరణ...