మేడ్ ఇన్ ఆంధ్ర…కీయా కార్ల పరిశ్రమ.!

అనంతపురం/పెనుకొండ : ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అక్కడి ప్రభుత్వం రాష్ట్రం ను అభివృద్ధి పథం లో నడిపించేందుకు ఇతర రాష్ట్రాల కన్నా ఓ అడుగు ముందుకు వేసి జాతీయ స్థాయిలో ఉన్న ప్రతి సంస్థ తో...