పోలీసుల అదుపులో దొంగ…

నందిగామ/జగ్గయ్యపేట: నందిగామ జగ్గయ్యపేట ప్రాంతంలో పలు దోంగతనాల పాల్పడిన కంభంపాటి ఎసోబు ను అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు….. అతని వద్ద నుండి 218 గ్రాముల బంగారం 332 గ్రాముల వెండి స్వాధీనం….. మదిర...