జైపూర్ తెరాస ప్రోగ్రామ్ లో గాయాలపాలు…

బాల్క సుమన్ జైపూర్ ప్రోగ్రామ్ లో జరిగిన సంఘటనలో గాయపడిన వారి వివరాలు 1.చేకూరి సత్యనారాయణ రెడ్డి. 30% హైదరాబాద్ పంపిస్తున్నారు 2.జక్కుల వెంకటేష్ ఇంధరం సర్పంచ్ 30%* 3.బొపు అనిష్ బాబువెలుగు...