గళమెత్తిన కేరళ మహిళ….!

కేరళలో వేలాది మంది ధర్నా.. మేం అయ్యప్ప గుడిలోకి వెళ్లం వెళ్లరాదని మా భర్తల దీక్ష సమయంలోనే మేమూ దీక్ష పట్టాం, రాజ్యాంగానికి శతాబ్దాల పూర్వమే సంప్రదాయాలున్నాయ్‌రివ్యూ పిటిషన్‌ దాఖలు చేయాలి: రాష్ట్ర...