ఎస్సి,ఎస్టీ అట్రాసిటీ చట్టం లో మార్పులు…కేంద్రం..!

చట్టం లో పలు మార్పులు చేసామని రాష్ట్రాలకు తెలిపిన కేంద్రంఎస్సీ ఎస్టీ ఉద్యోగులకు ప్రమోషన్లలో రిజర్వేషన్ వర్తించదు ఢిల్లీ/కేంద్ర హొమ్ శాఖ: ఎస్సీ ఎస్టీ అట్రాసిటీ చట్టం దుర్వినియోగం కాకుండా ..విచారణ లేకుండా అరెస్టులు...