హుండీ లెక్కింపు…ఈఓ సుబ్రహ్మణ్యం…!

కర్నూలు జిల్లా,
మహనంది:
ఈరోజు టీవీ న్యూస్ :
ఈరోజు మహనంది దేవస్థానంలో ఈఓ. లెక్కింపు…ఈఓ సుబ్రహ్మణ్యం ఆధ్వర్యంలో చేపట్టి హుండీ లెక్కించడం జరిగింది.44 రోజులకు మెయిన్ హుండీ ఆదాయం 18,69,508 రూపాయలు, అన్నదానం హుండీ లో 19,219 రూపాయలు, మొత్తం మహనందీశ్వర స్వామి వారి ఆదాయం 18,88,727 రూపాయలు.ఈ కార్యక్రమంలో దేవస్థానం సిబ్బంది తదితరులు పాల్గొన్నారు.

Please follow and like us:

You may also like...