లడ్డు ధర భారీగా పెంపు….!

కర్నూల్ జిలా-మహనంది:
శ్రీ మహనందిశ్వర స్వామి వారి లడ్డు ధరలు పెంపు,
అభిషేకం లడ్డు ధర 50 రూపాయల నుండి 75 రూపాయలు పెంచారు. సాధారణ లడ్డు ధర 10 రూపాయలు నుండి 15 రూపాయలు, పెంచిన ధరలు ఈరోజు నుంచి అమలు అవుతాయి అని ఈఓ సుబ్రహ్మణ్యం తెలిపారు.

Please follow and like us:

You may also like...