పరామర్శ…!

వేములవాడ నియోజకవర్గములో సనుగుల గ్రామాములో, దేవునితండా మరియు పల్లిమక్తా గ్రామాల్లో చనిపోయిన వారి కుటుంబాలను పరామర్శించిన టిపిసిసి కార్యవర్గ సభ్యులు ఏనుగు మనోహర్ రెడ్డి గారు.

Please follow and like us:

You may also like...