తుఫాన్ వలన అస్తవ్యస్తం…!

శ్రీకాకుళం జిల్లా తుఫాన్ వలన అస్తవ్యస్తమైన గ్రామాలు,  సోంపేట కంచిలి కవిటి మండలాల్లో తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంది. వందలాది చెట్లు, విద్యుత్ స్తంభాలు పడిపోయాయి. తక్షణ సహాయం అవసరం. విద్యుత్ లేని కారణంగా కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థ కూడా అక్కడ అందుబాటులో లేని దుస్థితి నెలకొన్నది.

Please follow and like us:

You may also like...